Faktury i paragony

Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki (w tym podatek VAT, o ile jest należny).

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub faktura do paragonu - według wyboru Klienta.

Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem Sklepu Internetowego a NPC Polska Sp. z o.o. S.k.